A través d’aquesta opció podràs realitzar la teva sol·licitud de prestacions per desocupació en línia i sense necessitat de desplaçaments.
Formulario para realizar una pre-solicitud de prestación individual de prestación por desempleo durante medidas COVID-19