Oferim suport, orientació i formació a les empreses en la recerca de personal i/o la seva millora professional.

Col·laborem amb entitats publiques i privades en la realització de programes i projectes d’interès per la societat.

Acedoc facilita a les empreses la recerca de persones adequades a les seves necessitats. En aquest sentit, oferim la possibilitat de col·laborar en la millora de les oportunitats de les persones i, alhora, donar resposta a les necessitats empresarials, apropant els treballadors a les empreses per afavorir la seva inserció.

Comptem amb una xarxa d’empreses col·laboradores a través de les quals captem ofertes de llocs vacants en els diferents àmbits professionals adients al perfil de les persones usuàries participants en els diferents programes i projectes de l’entitat.

Amb la col·laboració amb aquesta iniciativa s’afavoreix la responsabilitat social de l’empresa i la seva implicació amb la societat.

Borsa de treball

Preselecció de persones en funció del perfil requerit del lloc de treball vacant i derivació de les candidatures de les persones que cerquen feina i que participen en els programes que duem a terme, per tal que puguin participar del procés de selecció de l’empresa.

Suport en selecció de persones

L’entitat presta serveis personalitzats a les empreses de la nostra àrea d’influència que pot oferir llocs de treball, en l’anàlisi i descripció del lloc de treball, la captació, registre i difusió de les ofertes, selecció i incorporació de la persona proposada en l’organització, suport en les diferents etapes d’inserció, seguiment, etc. així com altres serveis orientats a l’empresa com estudi de clima, anàlisi i valoració de llocs de treball, …

Per a sol·licitar aquest servei i demanar més informació

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, correu electrònic o telèfon (àrea d’intermediació i prospecció empresarial).

Per a més informació contacta amb nosaltres

La millora de la capacitat tècnica de les persones i el reciclatge formatiu permanent, és un factor fonamental per facilitar el desenvolupament de les persones i l’adaptació als canvis tecnològics, organitzatius i socials.

La formació de qualitat encaminada a millorar les competències professionals és, per tant, clau en el desenvolupament de la carrera vital i laboral de les persones.

Oferim la possibilitat de dissenyar, elaborar i impartir accions formatives a mida per a entitats, institucions i/o empreses, determinant els continguts, la metodologia i la durada de les accions formatives segons les necessitats que es vulguin abordar.

Acedoc ha desenvolupat diferents programes formatius adreçats a personal d’entitats i empreses públiques i privades i persones usuàries de serveis i administracions, en diverses àrees:

 • Tècniques de recerca de feina
 • Alfabetització digital aplicada a la recerca de feina
 • Tècniques d’orientació educativa i professional
 • Comunicació, habilitats socials, …

Per a sol·licitar aquest servei i demanar més informació

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, correu electrònic o bé telèfon (àrea d’intermediació i prospecció empresarial).

Acedoc ofereix assessorament a totes aquelles empreses interessades en portar a terme projectes de responsabilitat social i vulguin contribuir a la realització d’activitats que generin impacte social en l’entorn de la comunitat on operen. Algunes de les activitats en les que assessorem a les empreses són integració treballadors amb vulnerabilitat social, assessorament compliment LISMI, voluntariat corporatiu, etc.

La RSE és un model gestió de les empreses i organitzacions que va més enllà del compliment de la normativa vigent i que està basat en criteris responsables a nivell econòmic, social i ambiental, orientat, d’una banda, a incrementar la competitivitat, fomentar el seu desenvolupament sostenible, i, alhora, contribuir en la construcció d’una millor societat.

Per a sol·licitar aquest servei i demanar més informació
Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, correu electrònic o bé telèfon (àrea d’intermediació i prospecció empresarial).

Contacta per a més informació

Servei d’orientació i acompanyament personal en el procés de recerca de feina que, mitjançant tècniques de coaching, que possibilita el desenvolupament i millora de les competències de les persones demandants d’ocupació. L’objectiu és propiciar un canvi que les motivi en la posada en marxa del pla d’acció que els ajudi a aconseguir a assolir els seus objectius laborals.

A qui s’adreça

Persones amb dificultats d’inserció en el mercat de treball, desorientades davant la cerca de feina, i que necessiten potenciar la seva confiança i motivació i adquirir nous recursos i eines en el procés de recerca de feina.

Aquest servei s’ofereix individualment i també s’ofereix en grup (taller).

El taller grupal Coaching en la cerca de feina, forma part del Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació (persones) de la Diputació de Barcelona, en l’apartat Sessions d’orientació laboral i està adreçada a persones aturades inscrites en la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc).

Com s’hi pot accedir o sol·licitar

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, contactar per correu electrònic o per telèfon.

En el Recull d’activitats del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona es pot consultar i sol·licitar el taller que s’ofereix per als ens locals que estiguin interessats en oferir-lo a les persones demandats d’ocupació del seu municipi.

https://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses

Sessions formatives per a desenvolupar i potenciar les competències professionals en la recerca de feina amb les que millorar i afavorir l’ocupabilitat de les persones en procés de recerca de feina i/o millora professional.

Es treballen els diferents recursos, eines, estratègies, coneixements i tècniques que intervenen en el procés de recerca d’ocupació en l’actualitat. Són activitats programades i que s’ofereixen de forma continuada i també es dissenyen d’altres específiques en funció de necessitats i demanda.

Canals i eines en la cerca de feina:

 • Taller de recursos per a la cerca de feina (*)
 • Xarxa de contactes: un recurs clau en la recerca de feina
 • Inicia’t a cercar feina amb internet
 • Eines per elaborar el teu CV
 • CV creatiu: eines per potenciar-lo

Organització, planificació en la cerca de feina:

 • Organitza’t en la recerca de feina

Procés de selecció:

 • Taller La feina de cercar feina, el procés de selecció (*)

(*) Tallers inclosos en el Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació (persones) de la Diputació de Barcelona, en l’apartat Tallers de Tècniques de Recerca de Feina, adreçat a persones aturades inscrites en la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc).

A qui s’adreça i com es pot sol·licitar:
Persones en recerca de feina i/o millora de la seva situació laboral.

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, contactar per correu electrònic o per telèfon.

En el Recull d’activitats del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona es poden consultar i sol·licitar els tallers que s’ofereixen per als ens locals que estiguin interessats en oferir-lo a les persones demandats d’ocupació del seu municipi.

https://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses

Accions de reorientació professional per afavorir la reincorporació al món del treball, a través de suport i acompanyament per facilitar la reorientació i reubicació professional de les persones immerses en processos de reestructuració en les seves empreses.

S’ofereix orientació, formació, intermediació i assessorament personalitzat que ajudi a afrontar el procés de recerca d’una nova feina i/o a reorientar la carrera professional.

A qui s’adreça

Persones treballadores que estan afectades per processos de reestructuració empresarial.

Com s’hi pot accedir o sol·licitar

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, correu electrònic o bé telèfon.