El SOC

Què és el Servei d’Ocupació de Catalunya?

 • El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat que té les competències de la intermediació laboral a Catalunya. Per a aquest fi, compta, entre d’altres mecanismes, amb una xarxa d’oficines que són les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG).
  https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici

 • El SOC ofereix els seus serveis als treballadors que estiguin inscrits com a demandants d’ocupació. Els demandants d’ocupació podem ser les persones en situació d’atur o les persones que volem canviar de feina o millorar-la.

 • També ofereix els seus serveis als treballadors autònoms i a les empreses que fan les seves ofertes de treball a través del SOC, cercant els treballadors el perfil dels quals sigui més adient al requerit per l’empresa.

 • És un servei públic i gratuït que fa, fonamentalment, la funció d’intermediador laboral: és a dir, posa en contacte les persones que cerquem feina (inscrites com a demandants d’ocupació) amb les empreses que necessiten treballadors.

 • A través del SOC podem trobar ofertes laborals tant dins de Catalunya i l’Estat espanyol com als països de la Unió Europea.

El SOC al teu costat.

Seguretat Social
Seu electrónica

Afiliació i Número de la Seguretat Social

En aquest servei es podrà sol·licitar en línia el número de la Seguretat Social, qualsevol ciutadà o treballador per compte d’altre o per compte propi, sempre que no n’hagi tingut atribuït un anteriorment (quan es demana per primera vegada), que es converteix en el número d’Afiliació en el moment en què es comenci una relació laboral.

 

EL COVID-19

PROTOCOL GENERAL DE SEGURETAT I SALUT

Mesures per participar dels programes d’ACEDOC

 • Portar mascareta

 • Arribar sempre amb cita prèvia.

 • Arribar a l’hora pactada, si arribeu abans heu d’esperar al carrer.

 • Rentar les mans o gel hidroalcohòlic en arribar i respectar la distància de 2 m.

 • No utilitzar l’ascensor si no és totalment imprescindible. Preferentment utilitzar les escales en mesura que sigui possible.

 • Portar bolígraf, llibreta…, ús personal

629 028 152 – Acedoc

No us oblideu de seguir de prop les nostres xarxes socials.

PROTOCOLO GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD

Medidas para participar de los programas de ACEDOC

 • Llevar mascarilla.

 • Llegar siempre con cita previa.

 • Llegar a la hora pactada, si llegáis antes tenéis que esperar en la calle.

 • Lavar las manos o gel hidroalcohólico al llegar y respetar la distancia de 2 m.

 • No utilizar el ascensor si no es totalmente imprescindible. Preferentemente utilizar las escalas en la medida que sea posible.

 • Llevar bolígrafo, libreta,…, uso personal.

629 028 152 – Acedoc

 No os olvidéis de seguir de cerca nuestras redes sociales .