MISSIÓ

Afavorir la promoció de la cohesió econòmica i social mitjançant accions que afavoreixin el foment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat i competències professionals de les persones per tal que es desenvolupin professionalment.

VALORS

Orientació a les persones

Adaptació a les característiques i necessitats de cada persona per assolir resultats d’aplicació pràctica que afavoreixin la inserció laboral, i la millora i desenvolupament de les competències professionals.

Satisfacció

  • Satisfer les necessitats dels nostres clients és la nostra màxima preocupació i orientar totes les nostres intervencions professionals.
  • Ens adaptem i donem resposta a les necessitats de les persones i empreses.

Qualitat

Treballem amb criteris de millora contínua fomentant accions que afavoreixin la innovació i aprenentatge permanent del nostre equip de professionals.

Treball en equip

La suma dels esforços i el treball col·lectiu són valors importants que orienten el treball a desenvolupar en la nostra entitat per assolir els objectius i l’acompliment de la missió de l’organització.

Utilitat i impacte social

Com a entitat de caràcter social, totes les nostres activitats estan orientades a assolir un alt impacte i utilitat social en el nostre entorn socioeconòmic d’actuació.