Som una associació que des de l’any 2000 treballem portant a terme programes d’orientació i acompanyament a la inserció laboral, formació i intermediació laboral.

En aquests àmbits, els professionals d’Acedoc acreditem una experiència professional de més de 25 anys. L’entitat recull l’experiència en orientació i inserció laboral acumulada per Aptitud, centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya de l’any 1991 al 2005. L’any 2000 els professionals procedents d’Aptitud vam crear l’associació Acedoc.

Aquest bagatge professional acumulat des de l’any 1991 fins l’actualitat ens ha permès col·laborar amb diferents entitats i institucions, en la realització d’accions d’informació, orientació i acompanyament a la inserció:

  • Departament de Treball, Afers i Famílies
  • Departament de Benestar Social i Família
  • Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
  • Ajuntament de Badalona
  • Secretaria de Joventut
  • Institut Municipal de l’Ocupació
  • Diputació de Barcelona
  • Associació Catalana d’Orientació