Orientem, assessorem i formem a les persones per ajudar-les en el seu procés de recerca de feina i millora laboral.

Programa d’orientació i acompanyament en la recerca d’ocupació subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.

Té l’objectiu de facilitar la inserció laboral i augmentar les possibilitats laborals de les persones que es volen inserir o millorar la seva posició en el mercat de treball.

Consisteix en un conjunt d’actuacions d’orientació i d’informació professional, amb les que s’assessora i acompanya la persona en el procés de recerca de feina, millorant les seves competències personals i d’ocupabilitat. També es desenvolupen accions de prospecció del mercat de treball i de pràctiques no laborals en empreses.

“Les accions són sense cost per a les persones participants”.

Com s’hi pot accedir:

Per a sol·licitar-ho, les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent.

A qui s’adreça:

Les accions s’adrecen a persones demandants d’ocupació no ocupades que compleixin els següents requisits:

 • Necessitin definir o millorar els seus objectius professionals.
 • Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
 • Tenen disponibilitat i interès per participar.
 • Tenen coneixements de català i castellà que els permeti participar en les sessions individuals i grupals del programa.
 • Tenen autonomia suficient en informàtica i Internet.

Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat

Servei d’orientació i assessorament individual per afavorir la presa de decisions i afrontar els canvis que fan referència a la professió, elecció d’estudis o projecte de vida laboral/professional.

L’objectiu és diagnosticar les competències personals i professionals, motivacions, vocacions i interessos professionals de les persones, així com analitzar el context laboral. Tot amb el propòsit de concretar els objectius més adequats i facilitar un satisfactori procés d’inserció i desenvolupament professional a curt, mig o llarg termini.

A qui s’adreça

Estudiants i totes aquelles persones que necessitin ser assessorades en el disseny de l’itinerari formatiu, professional i/o ocupacional més adient a les seves competències personals i professionals.

Com es pot sol·licitar

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, contactar per correu electrònic o per telèfon.

Servei d’informació, orientació i suport en la recerca de feina per a persones desocupades o en actiu, que requereixen d’un assessorament, guia i orientació.

Es posa a disposició de les persones usuàries diferents recursos tècnics i materials i s’ofereix consulta i assessorament personal i suport d’un tècnic/a d’orientació.

A qui s’adreça

Persones en recerca de feina o millora professional i que hagin participat en programes d’orientació i formació a l’entitat.

Com es pot sol·licitar  

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, contactar per correu electrònic o per telèfon.

Servei d’orientació i acompanyament personal en el procés de recerca de feina que, mitjançant tècniques de coaching, que possibilita el desenvolupament i millora de les competències de les persones demandants d’ocupació. L’objectiu és propiciar un canvi que les motivi en la posada en marxa del pla d’acció que els ajudi a aconseguir a assolir els seus objectius laborals.

A qui s’adreça

Persones amb dificultats d’inserció en el mercat de treball, desorientades davant la cerca de feina, i que necessiten potenciar la seva confiança i motivació i adquirir nous recursos i eines en el procés de recerca de feina.

Aquest servei s’ofereix individualment i també s’ofereix en grup (taller).

El taller grupal Coaching en la cerca de feina, forma part del Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació (persones) de la Diputació de Barcelona, en l’apartat Sessions d’orientació laboral i està adreçada a persones aturades inscrites en la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc).

Com s’hi pot accedir o sol·licitar

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, contactar per correu electrònic o per telèfon.

En el Recull d’activitats del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona es pot consultar i sol·licitar el taller que s’ofereix per als ens locals que estiguin interessats en oferir-lo a les persones demandats d’ocupació del seu municipi.

https://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses

Sessions formatives per a desenvolupar i potenciar les competències professionals en la recerca de feina amb les que millorar i afavorir l’ocupabilitat de les persones en procés de recerca de feina i/o millora professional.

Es treballen els diferents recursos, eines, estratègies, coneixements i tècniques que intervenen en el procés de recerca d’ocupació en l’actualitat. Són activitats programades i que s’ofereixen de forma continuada i també es dissenyen d’altres específiques en funció de necessitats i demanda.

Canals i eines en la cerca de feina:

 • Taller de recursos per a la cerca de feina (*)
 • Xarxa de contactes: un recurs clau en la recerca de feina
 • Inicia’t a cercar feina amb internet
 • Eines per elaborar el teu CV
 • CV creatiu: eines per potenciar-lo

Organització, planificació en la cerca de feina:

 • Organitza’t en la recerca de feina

Procés de selecció:

 • Taller La feina de cercar feina, el procés de selecció (*)

(*) Tallers inclosos en el Recull d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació (persones) de la Diputació de Barcelona, en l’apartat Tallers de Tècniques de Recerca de Feina, adreçat a persones aturades inscrites en la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xaloc).

A qui s’adreça i com es pot sol·licitar:
Persones en recerca de feina i/o millora de la seva situació laboral.

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, contactar per correu electrònic o per telèfon.

En el Recull d’activitats del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona es poden consultar i sol·licitar els tallers que s’ofereixen per als ens locals que estiguin interessats en oferir-lo a les persones demandats d’ocupació del seu municipi.

https://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses

Accions de reorientació professional per afavorir la reincorporació al món del treball, a través de suport i acompanyament per facilitar la reorientació i reubicació professional de les persones immerses en processos de reestructuració en les seves empreses.

S’ofereix orientació, formació, intermediació i assessorament personalitzat que ajudi a afrontar el procés de recerca d’una nova feina i/o a reorientar la carrera professional.

A qui s’adreça

Persones treballadores que estan afectades per processos de reestructuració empresarial.

Com s’hi pot accedir o sol·licitar

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, correu electrònic o bé telèfon.

La millora de la capacitat tècnica de les persones i el reciclatge formatiu permanent, és un factor fonamental per facilitar el desenvolupament de les persones i l’adaptació als canvis tecnològics, organitzatius i socials.

La formació de qualitat encaminada a millorar les competències professionals és, per tant, clau en el desenvolupament de la carrera vital i laboral de les persones.

Oferim la possibilitat de dissenyar, elaborar i impartir accions formatives a mida per a entitats, institucions i/o empreses, determinant els continguts, la metodologia i la durada de les accions formatives segons les necessitats que es vulguin abordar.

Acedoc ha desenvolupat diferents programes formatius adreçats a personal d’entitats i empreses públiques i privades i persones usuàries de serveis i administracions, en diverses àrees:

 • Tècniques de recerca de feina
 • Alfabetització digital aplicada a la recerca de feina
 • Tècniques d’orientació educativa i professional
 • Comunicació, habilitats socials, …

Per a sol·licitar aquest servei i demanar més informació

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, correu electrònic o bé telèfon (àrea d’intermediació i prospecció empresarial).

Projectes d’orientació i inserció socio-laboral per a col·lectius vulnerables

Programes personalitzats d’acompanyament i suport per a facilitar la inserció sòcio-laboral de les persones en situació de més vulnerabilitat i risc d’exclusió.

Es tracta d’un conjunt d’actuacions d’orientació, formació i assessorament de l’entorn social i laboral, suport emocional, prospecció i acompanyament i seguiment personalitzat i continuat en el procés de recerca de feina, en la incorporació de la persona a un lloc de treball o a l’hora d’iniciar o reemprendre una acció formativa.

RESET, eines per a la inserció sòcio-laboral de persones en risc d’exclusió social. Programa que aborda de manera conjunta tres àmbits d’intervenció: l’orientació i formació per a l’ocupació, l’atenció emocional i la intermediació laboral.

EINA_I, eines per a la inserció de persones estrangeres immigrades. Programa d’orientació socio-laboral per a la inserció de persones estrangeres immigrades.

Programa d’orientació per a la jubilació

Servei d’orientació amb l’objectiu d’afavorir la transició de la vida laboral a la jubilació, per ajudar a afrontar i entrar en un moment clau en la trajectòria vital de la persona que pot generar incertesa i inseguretat, per tal de preparar-la per una jubilació més satisfactòria i activa.

Conjunt d’accions d’orientació individual i grupal, combinades amb sessions formatives i monogràfics. Aquestes actuacions ajuden a fer front els canvis que es produeixen en la vida de la persona, descobrir nous interessos, inquietuds i motivacions que permetin prendre decisions per assolir una situació de jubilació el més satisfactòria possible en funció de les característiques, coneixements, necessitats, motivacions i competències personals.

 • Programa donar vida als anys
 • Cursos de formació de preparació a la jubilació

A qui s’adreça

Persones que estan acostant-se al moment de la seva jubilació, o que ja estan en aquesta situació.

Empreses interessades en oferir un servei que ajudi els seus treballadors/es que han de jubilar-se a afrontar la nova etapa.

Com s’hi pot accedir o sol·licitar

Podeu adreçar-vos a la nostra oficina, correu electrònic o bé telèfon.